Et opholdssted med respekt for unge misbrugere

Storskoven er et opholdssted, der har specialiseret sig i pædagogisk arbejde rettet mod unge misbrugere, der har psykiske, sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger. Dermed kan et opholdssted som Storskoven tilbyde unge misbrugere, der er kommet skævt ind på livet, nogle sunde muligheder for at udvikle sig og komme på rette spor og ud af deres misbrug igen.

Opholdsstedet Storskoven har flere målgrupper

Storskovens opholdssted henvender sig primært til to forskellige målgrupper.

Målgruppe A) er unge misbrugere. Unge misbrugere er for eksempel unge, der har et begyndende misbrug af stoffer, kriminalitet eller andre tegn på mistrivsel.

Målgruppe B) er unge, der står tæt på en udslusning til voksenlivet. De unge i denne målgruppe har vanskeligheder men er ikke på samme måde belastede som de unge, der er i målgruppe A.

Der er mange årsager til, at de unge misbrugere på opholdsstedet Storskoven er kommet ud i et misbrug inden de kom på opholdsstedet. Ret ofte har det noget at gøre med de unge misbrugeres opvækst i hjemmet, hvor der kan have været tilfælde af vold, misbrug eller svigt fra forældre. Det kan have været et forsøg på fra de unge misbrugere ”at slippe væk” fra den problematiske og traumatiserende dagligdag.

Unge misbrugere får kærlighed og struktur på opholdsstedet Storskoven

På opholdsstedet Storskoven kommer unge misbrugere til et sted, hvor der er kompetente og kærlige pædagoger og personale omkring dem konstant. Det vil sige, at de unge misbrugere altid har en voksen at gå til, hvis de oplever udfordringer og mangler hjælp og råd til at tackle deres misbrug eller andre større som mindre problemer, når de bor og bliver undervist på opholdsstedet Storskoven. Opholdsstedet Storskoven kan dermed give de unge misbrugere den tryghed og opdragelse, som de oftest ikke har fået i hjemmet eller hos plejeforældrene. Men de unge kan også være endt i misbrug på grund af andre ting end en dårlig opvækst. Opholdsstedet har for eksempel også unge, der er diagnosticeret med ADHD og som af den grund har haft det svært i sociale sammenhænge i gennem livet. Når man har svært ved at indgå i sociale sammenhænge, bliver mobbet eller set skævt til, kan der være gode grunde til, at man ønsker at flygte fra virkeligheden for eksempel gennem stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer.

På opholdsstedet får de unge misbrugere sat grænser og samtidig mødes de med respekt og en positiv tone, hvor de unge misbrugere gennem gensidige bekræftende relationer, udvikler sig og bliver sig selv. På opholdsstedet Storskoven anvender personale og pædagoger nemlig en pædagogik, som stammer fra Sterns teori om udvikling af relationskompetence. Derudover møder de unge misbrugere på opholdsstedet Storskoven andre unge, der er eller har været ude i samme problemstillinger i gennem livet som dem selv. Det kan være rigtig godt for selvværdet og identitetsforståelsen, at møde og indgå relationer med andre unge, der minder om en selv. På den måde kan der nemlig opstå en fælles reference – og forståelsesramme, der ofte kan bevirke at man kan sætte sig i den andens sted. For nogle unge misbrugere bliver ofte mødt af mennesker, der ikke kan sætte sig i deres sted og som af den grund ser ned på unge, der har et misbruge. Måske endda synes, at det er de unge misbrugeres eget problem, at de er havnet i et misbrug. På opholdsstedet Skovlund vil det aldrig forekomme, at de unge misbrugere bliver set ned på eller kigget skævt til. Her er der i stedet fokus på at møde dem, hvor de er og anerkende det misbrug de måtte have.

Opholdsstedet Skovlund ligger lige midt i landet og på landet. Det vil sige, at opholdsstedet findes i den mindre landsby Tommerup ca. et kvarter i tog fra Odense på Fyn. V