emil raun varda aps

Etableringen af Varda aps med Jens Mygind og Emil Raun i spidsen

Tilbage i 2008 så Varda aps for første gang lyset, da Varda aps blev etableret som en selvstændig privatejet organisation af de to herrer Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen.

Varda aps blev af Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen i første omgang etableret med henblik på at kunne tilbyde pædagogisk døgndækning til unge anbragt i egen bolig. Baggrunden for etableringen af netop Varda aps med dets ydelser om pædagogisk døgndækning var bl.a. en undersøgelse fra SFI, der konkluderede, at anbragte unge havde brug for massiv støtte for at klare sig i eget nærmiljø.

Varda aps blev i 2010 også et jobcenter

I 2010 var Emil Raun og Jens Bertelsen med til at udvide Varda aps til også at være et jobcenter med kompetencer indenfor sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb mv. I dag tilbyder jobcenteret under Varda aps med Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen i spidsen derudover analyser af arbejdsgange, sagsundersøgelser, opbygning af kompetenceplaner/forretningsgange osv. som partner i den kommunale beskæftigelsesindsats i samarbejde med kommuner, forskningsinstitutioner og forsikrings- og pensionsselskaber.

Her i 2015 er både Emil Raun og Jens Mygind begge fast inventar i Varda aps med ansvar for den daglige ledelse og drift af Varda aps, der har hovedkontor i Tommerup på Fyn.